Niniejszy tekst informuje o sposobach i warunkach odstąpienia od umowy zawartej w serwisie www.latawki.pl

Sprzedającym jest

Grupa Sport Sp. z o.o.

NIP: 8561850289
Regon: 361433446

zwany także zamiennie „Usługodawcą”.

 

 • Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
 • pod numerem telefonu Infolinii Konsumenckiej (Infolinii): 91 882 91 55 koszt połączenia za minutę zgodnie z cennikiem operatora.
 • korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@latawki.pl

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów Dz.U. 2014, poz. 827). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub osobę. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Klient może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie należy złożyć na formularzu, który został dołączony do zakupionego produktu. Oświadczenie jest dostępne na dole strony. Można je również uzyskać drogą mailową. Klient zobowiązany jest do zastosowania się do procedury realizacji odstąpienia od umowy, w sposób określony przez usługodawcę.
 4. Zgodnie z ustawą, Usługodawca dostarczy Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Zgodnie z ustawą, jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Zgodnie z ustawą, koszty zwrotu zakupionych produktów pokrywa kupujący.
 7. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
 8. Usługodawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
X